ZARZĄDZANIE – Budynki Wspólnot Mieszkaniowych i nieruchomości komercyjnych

  • Przygotowywanie projektów zapytań ofertowych na prace remontowe i usługi, zbieranie ofert projektantów i inspektorów nadzoru w przypadkach wymaganych przez prawo budowlane, udział w negocjacjach umów na ww. prace /na życzenie Zarządu Wspólnoty/ przygotowywanie projektów umów na ww. prace, nadzór nad ich wykonawstwem, udział w odbiorach prac,
  • Przygotowywanie /na życzenie Zarządu/ ofert prawników reprezentujących Wspólnotę w sprawach sądowych,
  • Przygotowywanie projektów uchwał Wspólnoty do akceptacji przez Zarząd, ze szczególną dbałością o ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
  • Przygotowywanie projektów regulaminów rozliczania mediów / lub uchwał w sprawie jednorazowych rozliczeń/, porządku domowego, statutu Wspólnoty itp. lub propozycji zmian w regulaminach istniejących.
  • Prowadzenie korespondencji zwykłej.
  • Przygotowywanie treści uchwał i umów w sprawie pożytków /dzierżawy części wspólnych nieruchomości w celu ich użytkowania lub umieszczenia reklam/, obsługa księgowa pożytków
  • Przygotowanie organizacyjne zebrań, przygotowywanie projektów porządku zebrania, propozycji uchwał, zawiadamianie właścicieli o zebraniach oraz o podjętych przez Wspólnotę uchwałach.
  • Zagwarantowanie każdemu właścicielowi wglądu do dokumentów Wspólnoty, w przypadku potrzeby udzielania szczegółowych wyjaśnień – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  • Obecność na terenie nieruchomości co najmniej dwa raz w tygodniu i na każe osobiste życzenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Wysokość wynagrodzenia i oferta jest każdorazowo negocjowana i dostosowana do potrzeb klienta. Skład osobowy naszej firmy stanowią pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w największej w Polsce firmie wyspecjalizowanej  w zarządzaniu nieruchomościami, głównie wspólnotami mieszkaniowymi.